Moderní vybavení

Prevence

Preventivní péče je základní a nejdůležitější obor nejen ve stomatologii, ale v obecném lékařství vůbec.
Má za úkol předcházet onemocněním, včas diagnostikovat onemocnění počínající, včasným léčením předejít zhoršení onemocnění, předejít celkovým komplikacím z onemocnění vyplývajícím.Tvrdé zubní tkáně jsou schopné regenerace jen ve velmi omezené míře. Stejně tak i postižení parodontálních tkání se v naprosté většině případů nevyhojí do původního stavu, ale určitý úbytek tkání přetrvává. Pravidelná preventivní péče ušetří nejen zbytečné ztráty těchto tkání, ale i čas a peníze pacienta.

V rámci preventivní stomatologie nabízíme:
  • program dentální hygieny
  • pravidelné preventivní prohlídky
  • preventivní rentgenové snímky
  • fluoridaci zubů
Komplexní péče o chrup